สร้างโรงงานน้อยกว่าที่อื่นมาก

สร้างโรงงาน

 

ในบรรดาข้อดีอื่น ๆ อีกมากมายที่การก่อสร้างมีมากกว่าอาคารประเภทอื่น ๆ ก็ยังมีข้อดีของการก่อสร้างอาคารในแง่ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น คุณจะประหยัดเงินได้มากกว่าที่คุณคิดในสร้างโรงงาน เมื่อเทียบกับการสร้างอาคารที่ทำจากวัสดุอื่นๆ เหตุผลที่สำคัญที่สุดสำหรับการก่อสร้างอาคารเหล็กที่มีต้นทุนต่ำนั้นเป็นเพราะว่าอาคารเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมล่วงหน้าจริงๆ ซึ่งหมายความว่าหน่วยต่างๆ สร้างโรงงานจริงแยกต่างหากในโรงงาน จากนั้นจึงขนส่งทั้งหมดไปยังไซต์ที่จำเป็นต้องสร้างอาคารและประกอบหน่วยทั้งหมดจริง ๆ

สร้างโรงงานด้วยวิธีนี้อาคารจะถูกสร้างขึ้น

ผลลัพธ์ก็คือสำหรับการก่อสร้างประเภทนี้ ความต้องการแรงงานจะลดลง และช่วงเวลาที่ต้นทุนในการสร้างอาคารลดลงจริง ๆ แล้วลดลงอย่างมากทำให้อาคารมีราคาถูกลงจริง ๆ ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคารจึงเป็นค่าขนส่งของหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านั้นจากโรงงานผลิตและการประกอบขั้นสุดท้ายและการสร้างโรงงานตัวอาคารเอง อย่างไรก็ตาม ต้นทุนนั้นต่ำกว่ากรณีอื่น ๆ มาก ของอาคารจะต้องสร้างตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้นการลดต้นทุนแรงงานและการขนส่งและการประกอบที่มีราคาไม่แพงทำให้การก่อสร้างโดยรวมของอาคารเหล็กมีราคาถูกลงมาก

โปรแกรมซอฟต์แวร์ก่อสร้างอาคารได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในวิชาชีพก่อสร้าง โปรแกรมเหล่านี้ทำให้ผู้ประมาณการสามารถประมาณการต้นทุนได้ง่ายขึ้น สำหรับสถาปนิกในการพัฒนาการออกแบบอาคาร สำหรับผู้รับเหมาในการวางแผนสำหรับรหัสอาคารและข้อกังวลทางกฎหมายอื่น ๆ สร้างโรงงานและเพื่อให้เจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคารเข้าใจว่าโครงการจะนำมาซึ่งต้นทุน เวลา และการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างไร โครงการก่อสร้างประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนั้นจึงคาดว่าชุดซอฟต์แวร์สำหรับอาชีพนี้จะมีจำนวนมากมายและหลากหลาย

สร้างโรงงานหนึ่งในประเภทที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นคือ

การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยหรือซอฟต์แวร์ ที่สถาปนิกและวิศวกรส่วนใหญ่ใช้ โปรแกรมประเภทนี้ใช้สำหรับสร้างแบบแปลนอาคารและแบบร่าง และช่วยให้นักออกแบบหรือสถาปนิกสามารถรับรู้สามมิติของโครงการได้ โปรแกรมซอฟต์แวร์สำหรับการประมาณค่าก่อสร้างเป็นอีกหนึ่งแพ็คเกจที่ใช้กันทั่วไปในการค้าอาคาร สร้างโรงงานสำหรับการประมาณค่าอาคารอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างค่าใช้จ่ายโดยประมาณ แผนการจัดกำหนดการพนักงานและอุปกรณ์ การเสนอราคาผู้รับเหมา รายงานโครงการ และองค์ประกอบอื่นๆ ของโครงการที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน

สร้างโรงงานเหล่านี้ได้ แต่ยังมีแพ็คเกจที่ให้บริการฟรีบนอินเทอร์เน็ตอีกด้วย อย่างไรก็ตาม โปรแกรมฟรีเป็นโปรแกรมพื้นฐานในแง่ของฟังก์ชันเป็นหลัก และสามารถให้ค่าประมาณคร่าวๆ เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมสำหรับการบัญชีซึ่งช่วยในการรักษาแท็บของต้นทุนของโครงการและให้ข้อมูลการทำบัญชี ซอฟต์แวร์สำหรับข้อกังวลด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โปรแกรมสำหรับสัญญาโครงการ สร้างโรงงานและแพ็คเกจซอฟต์แวร์ที่แนะนำเจ้าของและผู้สร้างผ่านรหัสอาคารและประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง